Барилгын самбар

  • Барилгын самбар

    Барилгын самбар

    Материал: хар утас, цахилгаан цайрдсан утас, халуун цайрдсан утас НЭЭХ УТАСНЫ ӨРГӨН ИЛҮҮ мм мм (мм) (см) 30 x 30 2.90 2600 100 30 x 30 2.90 2600 150 30 x 30 60003 60103. x 30 3.00 2600 30 00 30 00 30 4,00 30 00 30 00 30 4.00 30 минутын зайтай MM MM MM MM MM MM (MM) (MM) (MM) (MM) 40 4,00 30 x 30 x 30 00 30 x 40 x 40 x 40 y 40 x 40 x 40 x 40 x 40 x 40 x 40 x 40 x 40 x 40 y 40 x 40 x 40 3,90 2600 150 40 х 40 3,90 2600 200 40 х 40 4,00 2600 100 40 х 40 4,00...