Булангийн ирмэг

  • Халуун цайрдсан булангийн ирмэг

    Халуун цайрдсан булангийн ирмэг

    YL-AB8002 НИЙТЛЭГ ӨНЦӨН ИРНЭГ МАТЕРИАЛ: Зэвэрдэггүй ган/Цайрдсан ган Урт:2.4М,2.7М,3.0МВ:45мм,50мм НЭЭЛТИЙН ХЭМЖЭЭ:12.5X25MM YL-AB1011 ХУУРАЙН ХАМРАГТ:МАЛЛАН 4:00 МВТ. ,2.7М,3.0МВт:20мм Б:3мм,5мм YL-AB1015 ХУУРАЙ ХАНА ӨНЦӨН ИРНЭГ МАТЕРИАЛ:Зэвэрдэггүй ган/ЦАЙРСАН ГАН УРТ:2.4М,2.7М,3.0МВт:25мм Б:3мм,15мм, МВт. МАТЕРИАЛ: Зэвэрдэггүй ган/ЦАЙРСАН ГАН УРТ:2.5МВт:0.6М ЗУГААН:0.30мм,0.35мм,0,40мм,0,45мм ...