Талбайн хашаа

  • Талбайн хашаа

    Талбайн хашаа

    Материал: хар хансан утас Зузаан: 1.7/2.2мммм, 1.8/2.2мм, 1.9/2.5мм, 2.0/2.5мм, 2.2/3.0мм, 2.5/3.4мм Хэмжээ Өндөр Урт 8×15 1.02м 50м/100м 1.25м 50м/100м 10×15 1.20м 50м/100м 11×15 1.42м 50м/100м 12×15 1.60м 50м/100м 13×15 1.83м 50м/102м3/102м 50м/100м 50м/100м 9×30 1.22м 50м/100м 10×30 1.20м 50м/100м 11×30 1.42м 50м/100м 12×30 1.60м 50м/100м 13×80м...