Гогцооны утас

  • Гогцооны утас

    Гогцооны утас

    Гогцооны утаснууд нь сайн чанарын бага нүүрстөрөгчийн гангаар хийгдсэн бөгөөд барилгын ажилд бэхэлгээний материал эсвэл бөмбөлөг утас гэх мэт бусад аргаар ашиглагддаг.