Дамартай утас

  • Дамартай утас

    Дамартай утас

    Дамартай утас нь зөөлөн бөгөөд тод, хөдөө аж ахуй, цэцэрлэгт уях утас эсвэл холбох утас хийхэд өргөн хэрэглэгддэг ба урлагийн бүтээлд өргөн хэрэглэгддэг.